Постачальник системних послуг Vroboti зобов’язується підтримувати конфіденційність отриманої інформації та персональних даних і вживатиме всіх необхідних заходів для забезпечення їх безпечного зберігання.

Ця Політика конфіденційності регулює відносини між Vroboti (Постачальником послуг) і Користувачем щодо використання Конфіденційної інформації та персональних даних, їх отримання, захисту, обробки, передачі та видалення, і є невід’ємною частиною Угоди про надання послуг Vroboti.

Про що йдеться в цій Політиці

Ця політика конфіденційності має за мету надати вам інформацію про те, як Vroboti збирає та обробляє ваші персональні дані під час використання вами наших веб-сайтів (включаючи vroboti.com та будь-які інші веб-програми)

Не призначено для дітей: Vroboti не призначений для дітей, і ми свідомо не збираємо дані, що стосуються дітей.

Важливо, щоб ви прочитали цю політику конфіденційності разом з будь-якою іншою інформацією про конфіденційність або повідомленнями, які ми надаємо, щоб ви могли зрозуміти, як ми використовуємо та захищаємо ваші дані.

Збір персональних даних

Ми збираємо ваші персональні дані для однієї або кількох із наведених нижче цілей:

 • Щоб надати вам інформацію, яку ви запитували або яка, на нашу думку, може мати відношення до теми, до якої ви продемонстрували інтерес.
 • Щоб ініціювати та завершувати комерційні операції з вами або організацією, яку ви представляєте, для придбання продуктів та/або послуг.
 • Для виконання Угоди, яку ми уклали з вами або з організацією, яку ви представляєте. За таких обставин ваші особисті дані може надати нам ваша організація, а не ви самі.
 • Для забезпечення безпеки та безпечної роботи наших веб-сайтів і базової бізнес-інфраструктури.
 • Щоб керувати будь-яким спілкуванням між вами та нами.
Користувачі Vroboti

Користувач Vroboti - це фізична або юридична особа, яка зареєстрована в системі Vroboti і є власником облікового запису. Якщо ви є користувачем Vroboti, ми можемо обробляти таку особисту інформацію про вас:

 • Ідентифікаційні дані включають прізвище, ім’я, по-батькові , ім’я користувача або подібний ідентифікатор, дату народження та стать.
 • Контактні дані включають адресу, адресу електронної пошти та номери телефонів.
 • Дані профілю включають основну інформацію вашого облікового запису; пароль користувача та інформація про доступ; фотографії, які ви можете завантажити; інша інформація, яку ви можете надати у відповідь на анкету чи опитування; ваші інтереси, уподобання та відгуки та відповіді на опитування; будь-яку іншу інформацію, яку ви надаєте для використання щодо свого облікового запису Vroboti.
 • Маркетингові та комунікаційні дані включають ваші вподобання в отриманні маркетингу від нас, будь-яких третіх сторін і ваші вподобання в спілкуванні, включаючи реєстрацію на нашу розсилку.
Технічна інформація

Крім того, щоб гарантувати, що кожен відвідувач нашого веб-сайту може використовувати та ефективно переміщатися по сайту, ми збираємо наступне:

Технічна інформація, включаючи IP-адресу (протокол Інтернету), яка використовується для підключення вашого пристрою до Інтернету.

Ваша реєстраційна інформація, тип і версія браузера, налаштування часового поясу, типи та версії плагінів браузера.

Експлуатація системи.

Інформація про ваш візит, включно з URL-адресою (уніфікованим покажчиком ресурсу), яка переходить до нашого сайту, через нього та з нього.

Наша Політика використання файлів cookie, яку можна переглянути на головній сторінці нашого веб-сайту, детально описує, як ми використовуємо файли cookie.

Нижче ми визначаємо ваші права щодо персональних даних, які ми збираємо, і описуємо, як ви можете скористатися цими правами.

У цій Політиці конфіденційності наведені нижче терміни використовуються в таких значеннях:

 • Vroboti System (System) - програмне забезпечення, АТS система для рекрутингу та інші супутні послуги, які надає Vroboti і допомагають автоматизувати рутинні робочі процеси управління персоналом. Система Vroboti є об’єктом авторського права та прав інтелектуальної власності, які регулюються та захищаються законами про інтелектуальну власність та захист авторських прав.
 • Персональні дані - інформація або набір відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована, прямо чи опосередковано («суб’єкт даних»);
 • Конфіденційна інформація - інформація або дані, визначені як конфіденційні та отримані Постачальником послуг і Користувачем один від одного в процесі надання Послуг Системи Vroboti.
 • Імпорт даних - введення даних, наданих Користувачем, в систему Vroboti;
 • Обробка даних – це будь-яка операція або набір операцій, які виконуються з Персональними даними або наборами Персональних даних за допомогою автоматизованих засобів чи ні, таких як збір, запис, організація, структурування, зберігання, адаптація або зміна, пошук, консультація, використання, розкриття шляхом передачі, розповсюдження або іншим чином надання доступу, вирівнювання або комбінування, обмеження, стирання або знищення;
 • Хмарне сховище - безпечне хмарне сховище для зберігання Даних на кількох мережевих серверах по всій Україні.
 • Згода суб’єкта даних на передачу даних - вільно надана, конкретна, усвідомлена, недвозначна та чітко визначена згода власника даних або законного та уповноваженого користувача таких Даних на їх передачу, виражена, зокрема, шляхом прийняття цих умов та оформлення замовлення на використання системи Vroboti;
 • Законодавство про захист даних – усе застосовне законодавство, яке час від часу діє в Європейському Союзі, що стосується захисту даних і конфіденційності, включаючи, але не обмежуючись цим, GDPR ЄС, Закон про захист даних 2018 (та нормативні акти, прийняті відповідно до нього) та конфіденційність. і Регламент електронних комунікацій 2003 року зі змінами;
 • Загальний регламент захисту даних - означає Загальний регламент ЄС щодо захисту даних 2016/679, GDPR ЄС;

Оформляючи замовлення на використання системи Vroboti та вводячи свої Персональні дані, Користувач підтверджує, що він ознайомився з Політикою конфіденційності та погоджується на обробку його Персональних даних Vroboti для зазначених цілей. У разі згоди Користувач може в будь-який час відкликати свою згоду на цю обробку.

Схвалення цієї Політики конфіденційності є обов’язковим для отримання права доступу до сервісу та вважається добровільною згодою на передачу та обробку Персональних даних і Конфіденційної інформації відповідно до цих умов та Угоди про надання послуг системи Vroboti.

Відносини між Постачальником послуг і Користувачем регулюються законодавством України та інших країн, в яких дотримання захисту Персональних даних і Конфіденційності є обов’язковим.

Гарантії

Користувач зобов'язується дотримуватися конфіденційності всіх даних, отриманих у зв'язку з наданням послуги використання системи Vroboti.

Відповідність загальним правилам захисту даних

Постачальник послуг у роботі з Персональними даними дотримується вимог GDPR, зокрема:

 • Обробляє Персональні дані у законний, легітимний та прозорий спосіб після отримання згоди суб’єкта даних та за наявності угоди про надання послуг системи Vroboti або за запитом суб’єкта даних до укладення договору.
 • Збирає Персональні дані для визначених, чітких і законних цілей, описаних в Угоді про надання послуг системи Vroboti, і не обробляє такі дані у спосіб, який є несумісним з такими цілями;
 • У разі необхідності оновлює Персональні дані та вживає всіх необхідних заходів для того, щоб неточні Персональні дані, враховуючи цілі їх обробки, були видалені або виправлені без затримки («точність»);
 • Зберігає Персональні дані у формі, яка дозволяє ідентифікувати суб’єктів даних не довше, ніж це необхідно для цілей, для яких обробляються Персональні дані;
 • Обробляє Персональні дані таким чином, щоб забезпечити належну безпеку Персональних даних, включаючи захист від несанкціонованої чи незаконної обробки та від випадкової втрати, знищення чи пошкодження, використовуючи відповідні технічні чи організаційні заходи («цілісність і конфіденційність»);
 • Контролює наявність згоди на отримання та обробку Персональних даних;
 • Надає суб’єкту даних можливість у будь-який час відкликати свою згоду на обробку Персональних даних і гарантує, що відкликання згоди не вплине на законність обробки Персональних даних, яка базувалася на згоді до її відкликання. Тобто однаково передбачає можливість як відкликання, так і згоди.
 • Надає можливість виправлення або видалення Персональних даних;
 • Надає можливість обмеження обробки Персональних даних щодо суб’єкта даних або заперечення проти такої обробки;
 • Знеособлює дані для їх подальшого використання Постачальником послуг;
 • Гарантує дотримання норм GDPR 2016/679 усіма суб’єктами, які мають доступ до персональних даних;
 • Не отримує та не обробляє Персональні дані, які розкривають расове чи етнічне походження, політичні переконання, релігійні чи філософські переконання чи членство в професійних спілках, а також генетичні дані, біометричні дані з метою унікальної ідентифікації фізичної особи, дані пов'язані зі станом здоров'я або дані про статеве життя фізичної особи чи її сексуальну орієнтацію та інші дані зі спеціальним режимом доступу до них та зберігання;
 • Зберігає дані на захищених носіях даних, які відповідають вимогам GDPR, і забезпечує постійну конфіденційність, цілісність, доступність і стабільність систем і сервісів для обробки Персональних даних;
 • Залучати лише обробників, які надають достатні гарантії для впровадження відповідних технічних та організаційних заходів таким чином, щоб обробка відповідала вимогам цього Регламенту та забезпечувала захист прав суб’єкта даних.
Джерела отримання персональних даних

Постачальник послуг отримує Персональні дані від Користувача виключно з метою надання доступу до системи, а саме дані, необхідні для реєстрації Користувача в системі Постачальника послуг та подальшого формування особистого кабінету Користувача.

Після надання Користувачеві доступу до системи, Користувач самостійно (та на свій розсуд) збирає та завантажує Персональні дані своїх співробітників, рекрутерів, третіх осіб до систем Постачальника послуг, при цьому Постачальник послуг не збирає такі Персональні дані, а лише зберігає їх, а тому не несе відповідальності за їх достовірність, точність, законність, законність, законний спосіб їх збору тощо.

Користувач несе відповідальність за правдивість наданих Персональних даних, а також за їх своєчасне оновлення. Користувач гарантує, що він отримав і передав Персональні дані на законних підставах і за наявності достатньої згоди та дозволу власника таких даних. Постачальник послуг має право вимагати підтвердження достовірності таких даних та достатності згоди власника Персональних даних.

Імпорт даних

Після того, як система Vroboti стала доступною для використання, Користувач може самостійно завантажувати дані в систему. Постачальник послуг гарантує безпеку таких даних відповідно до цієї Політики конфіденційності та Умов користування системи Vroboti. Дані, введені Користувачем відразу після отримання, передаються в хмарне сховище і не можуть бути використані Постачальником послуг.

Треті особи

Постачальник послуг може надавати Конфіденційну інформацію та персональні дані третім особам на основі прямого замовлення Користувачів (наприклад, з метою інтеграції системи з іншими службами). При цьому Постачальник послуг не несе відповідальності за збереження таких даних і не може гарантувати дотримання спеціального режиму такої інформації.

Постачальник послуг може розкривати Конфіденційну інформацію та персональні дані третім особам виключно з метою надання послуг Користувачеві, включно із залученням спеціалістів третіх сторін, або інтеграції зі стороннім програмним забезпеченням. У цьому випадку Постачальник послуг несе відповідальність за дії таких третіх осіб як свої власні. Використання Персональних даних здійснюватиметься лише відповідно до професійних або трудових обов’язків цієї Третьої сторони. Ці Треті сторони зобов’язані не розголошувати будь-яким способом Особисті дані, які були їм довірені або які стали їм відомі у зв’язку з виконанням їхніх професійних чи офіційних обов’язків чи роботи.

Приймаючи умови цієї Політики конфіденційності, Користувач дає згоду на передачу інформації третім особам.

Інформація також може бути надана правоохоронним та іншим державним органам, якщо таке розкриття є обов’язковим і за належним запитом, і Постачальник послуг повинен негайно повідомити Користувача.

Захист інформації, персональних даних та безпека їх обробки

Постачальник послуг гарантує захист Персональних даних і Конфіденційної інформації від випадкової втрати або знищення, від незаконної обробки, включаючи незаконне знищення або доступ до Персональних даних, і впроваджує відповідні технічні та організаційні заходи, спрямовані на реалізацію принципів захисту даних, таких як дані мінімізації ефективним чином та інтеграції необхідних заходів безпеки в обробку з метою відповідності вимогам GDPR та захисту прав суб’єктів даних, а саме:

 • Використовує шифрування даних на рівні вмісту;
 • Особисті дані ізольовані та захищені кількома рівнями безпеки за допомогою багатофакторної автентифікації та умовного доступу;
 • Постачальник послуг забезпечує постійну конфіденційність, цілісність, доступність і стабільність систем і послуг обробки;
 • Забезпечує своєчасне відновлення Персональних даних у разі технічної аварії;
 • Забезпечує регулярне тестування, оцінку та аналіз ефективності технічних та організаційних заходів для гарантування безпеки обробки даних;
 • Захищає дані на всіх рівнях і застосовує багато технічних і організаційних заходів для забезпечення їх збереження та запобігання витоку даних і несанкціонованому доступу до даних, наприклад:
 • Програма активного пошуку помилок;
 • Часте сканування вразливостей;
 • Firewall веб-додатків;
 • Перевірка вхідних даних;
 • Безперервне управління безпекою та моніторування;
 • Резервне копіювання даних щодня, кожні 6 годин.

Постачальник послуг використовує виключно безпечні та захищені ресурси для зберігання конфіденційної інформації та особистих даних, включаючи хмарні носії інформації.

Постачальник послуг залучає операторів для обробки даних, які надають достатні гарантії щодо впровадження необхідних технічних та організаційних заходів у спосіб, який забезпечує відповідність обробки вимогам GDPR та гарантує захист прав суб'єкт даних.

Постачальник послуг має, на його думку, належні засоби контролю безпеки для захисту Персональних даних.

Оцінка ризиків, включаючи оцінку ризиків для прав і свобод суб’єктів даних, є основою ISMS Постачальника послуг. Однак Постачальник послуг не має жодного контролю над тим, що відбувається між пристроєм Користувача та межею інформаційної інфраструктури Постачальника послуг. Користувачі повинні знати про численні ризики інформаційної безпеки, які існують, і вживати відповідних заходів для захисту вашої власної інформації. Постачальник послуг не несе відповідальності щодо порушень, які відбуваються поза межами його контролю.

Мета, з якою ми будемо використовувати персональні дані

Нижче ми навели у форматі таблиці опис усіх способів, якими ми плануємо використовувати ваші персональні дані, і на які законні підстави ми спираємося для цього. Ми також визначили наші законні інтереси, де це доречно.

Зауважте, що ми можемо обробляти ваші персональні дані на кількох законних підставах залежно від конкретної мети, для якої ми використовуємо ваші дані. Будь ласка, зв'яжіться з нами для отримання додаткової інформації.

Тип даних і призначення:

 1. Відкриття облікового запису Vroboti - інформація про те, хто Користувач, його контактна інформація.
 2. Адміністрування та захист бізнесу та системи Vroboti (включно з усуненням несправностей, запобіганням шахрайству, аналізом даних, тестуванням, обслуговуванням системи, підтримкою, звітністю та розміщенням даних) - інформація про використання послуги,
 3. Надання відповідного вмісту Vroboti для вимірювання та розуміння ефективності нашого веб-сайту та послуг - інформація про використання послуги.
 4. Використання аналітики даних для покращення системи Vroboti, продуктів/послуг, маркетингу, обслуговування клієнтів - інформація про використання служби Vroboti та технічна інформація.
 5. Внесення пропозицій і рекомендацій щодо послуг, які можуть зацікавити вас, вашого роботодавця, партнера чи постачальника. - інформацію про те, як з вами зв'язатися і ким ви працюєте.
Права користувача як суб’єкта даних

Як Суб’єкт даних, чиєю персональною інформацією володіє Vroboti, Користувач має певні права. Якщо Користувач бажає скористатися будь-яким із цих прав, він може написати на електронну адресу: info@vroboti.pro. Щоб обробити запит Користувача, Постачальник послуг попросить надати дві дійсні форми ідентифікації з метою перевірки. Права Користувача наступні:

 • Право бути поінформованим
 • Постачальник послуг зобов’язаний надавати чітку та прозору інформацію про свою діяльність з обробки даних. Це передбачено цим повідомленням про конфіденційність та будь-якими пов’язаними повідомленнями, які Постачальник послуг може надсилати Користувачеві.
 • Право доступу
 • Користувач може запросити копію своїх персональних даних, які зберігаються Постачальником послуг, безкоштовно. Після того, як Постачальник послуг перевірить особу Користувача та, у разі необхідності, повноваження стороннього запитувача, Постачальник послуг надасть доступ до персональних даних Користувача, які він зберігає, а також до такої інформації:
  • Цілі обробки.
  • Відповідні категорії персональних даних.
  • Одержувачі, яким було розкрито Персональні дані.
  • Період зберігання або передбачуваний період зберігання цих Персональних даних.
 • Якщо Персональні дані були зібрані від Третьої сторони, джерело Персональних даних.
 • Якщо існують виняткові обставини, які означають, що Постачальник послуг може відмовити в наданні інформації, Постачальник послуг пояснить це Користувачеві. Якщо відповідь на запит може вимагати додаткового часу або призвести до необґрунтованих витрат (які, можливо, доведеться нести Користувачу), Постачальник послуг повідомить Користувача.
 • Право на видалення («право бути забутим»)
 • Якщо для обробки Персональних даних не існує вищої правової підстави або законної причини, Користувач може вимагати видалення Персональних даних. Це включає персональні дані, які могли бути оброблені незаконно. Постачальник послуг вживе всіх розумних заходів для забезпечення видалення.
 • Право на обмеження обробки
 • Користувач може попросити Постачальника послуг припинити обробку його/її Персональних даних. Постачальник послуг зберігатиме Дані, але більше не оброблятиме їх. Це право є альтернативою праву на видалення. Якщо виконується одна з наведених нижче умов, Користувач може скористатися правом на обмеження обробки.
 • Право на виправлення
 • Коли Користувач вважає, що Постачальник послуг володіє неточними або неповними персональними даними або Користувач може скористатися своїм правом на виправлення або доповнення цих даних. Це може бути використано з правом на обмеження обробки, щоб переконатися, що неправильна/неповна інформація не обробляється, доки її не буде виправлено.
 • Точність Персональних даних заперечується.
 • Право на перенесення даних
 • Користувач може вимагати передачі його/її набору Персональних даних іншому контролеру або обробнику, наданому у загальновживаному та машиночитаному форматі. Це право доступне, лише якщо початкова обробка була на основі згоди, обробка здійснюється автоматизованими засобами та якщо обробка ґрунтується на виконанні договірних зобов’язань.
  • Користувач має право заперечувати обробку своїх даних, якщо:
  • Обробка ґрунтується на законному інтересі;
  • Обробка з метою прямого маркетингу;
  • Обробка з метою наукового чи історичного дослідження; або
  • Обробка передбачає автоматизоване прийняття рішень і профілювання.
 • Збереження інформації

  Постачальник послуг зберігає особисту інформацію Користувача до тих пір, поки це необхідно для цілей, викладених у цій Політиці конфіденційності. Іноді Постачальник послуг може зберігати цю інформацію протягом більш тривалого періоду часу, якщо це дозволено або вимагається законом, наприклад, щоб підтримувати списки приховування, запобігати зловживанням, якщо це вимагається у зв’язку з судовою претензією чи судовим провадженням, щоб забезпечити виконання наших угод, для оподаткування, бухгалтерського обліку, або для виконання інших юридичних зобов’язань. Коли Постачальник послуг більше не матиме законної потреби обробляти цю інформацію, Постачальник послуг видалить або знеособить цю інформацію зі своїх активних баз даних. Постачальник послуг також надійно зберігатиме інформацію та ізолюватиме її від подальшої обробки на резервних дисках, доки не стане можливим видалення.

  Розкриття ваших персональних даних

  Ми можемо надати ваші особисті дані сторонам, зазначеним нижче, для цілей, викладених у таблиці вище.

  • Внутрішні треті сторони, такі як наші співробітники або посадові особи та юридичні особи в групі компаній Vroboti.
  • З дослідницькими та випробувальними партнерами, будучи комерційними дослідженнями.
  • Зовнішні треті сторони, постачальники платіжних послуг, спеціалізована ІТ-підтримка, постачальники послуг хмарного хостингу, комунікаційні партнери та субпідрядники.
  • Професійні консультанти, включаючи юристів, банкірів, маркетингові агентства, аудиторів і страховиків, які надають консультаційні, банківські, юридичні, страхові та бухгалтерські послуги.
  • Кредитні довідкові агентства, правоохоронні органи та органи з запобігання шахрайству.
  • Податкове та митне управління Її Величства, регулятори та інші органи, які за певних обставин вимагають звітності або обробки.
  • Треті сторони, яким ми можемо продати, передати або об’єднати частини нашого бізнесу чи наших активів. Крім того, ми можемо спробувати придбати інші підприємства або злитись з ними. Якщо в нашому бізнесі відбудуться зміни, нові власники можуть використовувати ваші особисті дані так само, як зазначено в цьому повідомленні про конфіденційність.

  Ми вимагаємо від усіх третіх сторін поважати безпеку ваших особистих даних і поводитися з ними відповідно до закону. Ми не дозволяємо нашим стороннім постачальникам послуг використовувати ваші персональні дані для власних цілей і дозволяємо їм обробляти ваші персональні дані лише для певних цілей і відповідно до наших інструкцій.

  Політика обмеженого використання

  Vroboti дотримується вимог щодо обмеженого використання, викладених у Політиці Google API щодо даних користувачів.

  Ми гарантуємо, що:

  • Наші методи обробки даних відповідають Політиці щодо даних користувачів служб Google API;
  • Vroboti використовуватиме дані, отримані з API Google, лише для цілей, зазначених у нашій Політиці конфіденційності;
  • Використання та передача інформації, отриманої від API Google, до будь-якої іншої програми, відповідатиме Політиці використання даних користувачів Служб API Google, включаючи вимоги до обмеженого використання.
  Збір і використання

  Ми збираємо наведену нижче особисту інформацію з вашого календаря Google

  • Назва події
  • Дата події
  • Час події

  Ми використовуємо цю інформацію, щоб:
  Синхронізуйте дані календаря Google у своєму обліковому записі Vroboti (на вкладці «Календар» або на сторінці кандидата), щоб бачити свою доступність або доступність вашого колеги під час планування співбесіди з кандидатом.

  Ми використовуватимемо цю інформацію лише для конкретної причини, з якої вона нам була надана.

  Розкриття інформації третім особам

  Ми не передаємо та не продаємо вашу особисту інформацію третім особам.
  Ми розкриваємо інформацію лише в таких випадках:

  Відповідно до вимог закону, наприклад, для виконання повістки в суд або подібного судового процесу.

  Коли ми добросовісно віримо, що розкриття необхідно для захисту наших прав, захисту вашої безпеки або безпеки інших, для розслідування шахрайства або для відповіді на запит уряду, якщо ми беремо участь у злитті.

  Придбання або продаж усіх чи частини наших активів.

  Безпека

  Безпека вашої особистої інформації Календаря Google важлива для нас.

  Ми вживаємо комерційно обґрунтованих заходів і дотримуємося загальноприйнятих стандартів для захисту інформації, яку ви нам надаєте, як під час передачі, так і після її отримання.

  Наприклад, інформація, яку ви надаєте, передається за допомогою шифрування з використанням технології безпечного рівня сокетів (SSL).

  Жоден метод передачі через Інтернет або метод електронного зберігання не є на 100% безпечним. Тому ми не можемо гарантувати, що зловмисники не отримають доступу до даних, хоча ми докладемо всіх зусиль, щоб цього не сталося.

  Доступ до вашої інформації

  Щоб переглянути, виправити або оновити інформацію про своїх клієнтів, ви можете надіслати запит на будь-які зміни, надіславши електронний лист на info@vroboti.com. Ми зберігатимемо синхронізовану/імпортовану інформацію доти, доки ваш обліковий запис активний або коли це буде потрібно для надання вам наших послуг.

  Якщо ви хочете надіслати запит на те, щоб ми більше не використовували інформацію вашого календаря Google, ви можете просто вимкнути інтеграцію на сторінці налаштувань Vroboti. Якщо у вас виникли сумніви чи додаткові запитання, будь ласка, не соромтеся звертатися за адресою info@vroboti.pro

  Контактні дані

  Якщо у вас виникли запитання щодо цієї політики конфіденційності або нашої практики конфіденційності, зв’яжіться з нашим менеджером.

  Постачальник послуг призначив уповноваженого із захисту даних для нагляду за керуванням особистою інформацією Користувача відповідно до цієї Політики конфіденційності. Якщо у Користувача є будь-які запитання чи сумніви щодо практики конфіденційності Vroboti щодо особистої інформації Користувача, Користувач може зв’язатися з нашим спеціалістом із захисту даних, надіславши електронний лист на адресу info@vroboti.pro

  Термін для відповіді

  Ми намагаємося відповідати на всі законні запити протягом одного місяця. Іноді нам може знадобитися більше місяця, якщо ваш запит особливо складний або ви зробили кілька запитів. У цьому випадку ми повідомимо вас і будемо тримати вас в курсі.

  Плата зазвичай не потрібна

  Вам не потрібно буде платити плату за доступ до ваших особистих даних (або для реалізації будь-яких інших прав). Однак ми можемо стягнути розумну плату, якщо ваш запит є явно необґрунтованим, повторюваним або надмірним. Крім того, за цих обставин ми можемо відмовити у виконанні вашого запиту.

  Зміна цієї політики

  Постачальник послуг має право змінювати умови цієї політики, про що він повідомляє Користувача не пізніше, ніж за один календарний місяць до набрання чинності такими змінами.

  Зміни в Політиці конфіденційності та ваш обов’язок інформувати нас про зміни